Listen to MUSIC IS THE POWER, one of the best and famous songs by Doctor Keos and sing it thanks to the text available on this page! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Namels - Verba Volant su Spotify
ALEX VFLAME - Netflix & Vodka su Spotify
Lo Scomodo - Jingle Bells Trap su Spotify

Doctor Keos

Music is the Power

Lyrics / Testo

Po$itive:
Po$itive & Car6
Baby from Cusenza
And Doctor Keos in consolle from Lamezia
For Francesca Cittadino all put your hands up
All put your hands up
All put your hands up
We compà senta ccà na pocu cumu sona
intr’a musica ci viaggiu i Cusenza a Roma
sunn’a tiani sta passione compà ‘un si trova
mica scrivi na canzune sulu ccu diploma

Rit Francesca CIttadino:
MUSIC IS THE POWER
MUSIC CHANGE MY MIND
MUSIC GIVE ME FEELING TO CAN TOUCH THE SKY
MUSIC IS THE POWER
MUSIC IS MY LIFE
MUSIC TAKE CONTROL TO CAN GO SO FINE
MUSIC IS THE POWER
MUSIC IS IN ME
MUSIC IN A MOMENT
SET ME FREE
MUSIC IS THE POWER
MUSIC GIVE YOU LOVE
MUSIC MAKES ME FEEL STRONG EMOTION
GO!

Po$itive & Car6:
Music is the Power
Music is the Power
Senta ccà cumu fa Music is the Power
We compà parli ma Music is the Power
Viani ccà ppè ballà Music is the Power
Music is the Power
Music is the Power

Po$itive:
Partu compagnu mi in the street sup’u beat
Si ti piace sent’a mmi iamunì follow me
Sulu made in Italy the real King Cusentin
Si ti sianti sti suani ci muari cum’Assassin Creed
Senta si versi ca su appena nati sempri originali ‘un su stati copiati
Compà ppè campari a fa Musica afforza i quandu sugnu natu ‘nt’u core na scossa
M’ha ddatu na vita na pinna e nu fogliu cum’a Nikita ma ccu l’erba vogliu
Juarnu ppe juarnu compà s’alimenta e mi criscia ddintra cum’a simenta!

Rit Francesca Cittadino:
MUSIC IS THE POWER
MUSIC CHANGE MY MIND
MUSIC GIVE ME FEELING TO CAN TOUCH THE SKY
MUSIC IS THE POWER
MUSIC IS MY LIFE
MUSIC TAKE CONTROL TO CAN GO SO FINE
MUSIC IS THE POWER
MUSIC IS IN ME
MUSIC IN A MOMENT
SET ME FREE
MUSIC IS THE POWER
MUSIC GIVE YOU LOVE
MUSIC MAKES ME FEEL STRONG EMOTION

Po$itiv & Car6:
Music is the Power
Music is the Power
Music is the Power
Music is the Power
Senta ccà cumu fa Music is the Power
We compà parli ma Music is the Power
Viani ccà ppè ballà Music is the Power
Music is the Power
Music is the Power

Po$itive:
Quannu sianti ma melodia ca ti piace ha ddi vulà
T’ha d’esploda dintra sta cosa c’un pò mancu spiegà
M’ha di vida quannu sagliu supa nu palcu a cantà
Ca vugliu campà sul’i Musica sul’i Musica!

Francesca Cittadino:
MUSIC CAN TURN EVERYTHING IN TO GOOD
MUSIC CAN MAKE YOU FLY HIGH
FLY HIGH…

LATEST RELEASES

Namels - Verba Volant su Spotify
ALEX VFLAME - Netflix & Vodka su Spotify
Lo Scomodo - Jingle Bells Trap su Spotify

  Name & Surname:

  Artistic Name:

  Country:

  City:

  Track title:

  Music genre:

  Select the copyright:

  E-Mail

  Send us a message:

  Upload file (only mp3):

  Leave a comment

  Share with your friends!

  Related to:

  2

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.